AQUA S.A. od 2010 roku jest partnerem Programu Rodzina Plus realizowanego przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, skierowanego do rodzin wielodzietnych i zastępczych. Celem tego programu jest zwiększenie dostępności do usług publicznych, dóbr kultury i imprez sportowych, odbywających się na terenie Bielska-Białej poprzez system ulg. W ramach programu spółka przyznaje stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów, którzy wykazali się najlepszymi wynikami w nauce.

 

 

Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji i rozdanie dyplomów miało miejsce

10 listopada 2021 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bielsko-Biała.

Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy dalszej owocnej nauki.

 

 

Zachęcamy wszystkich uczniów i studentów do ciężkiej pracy w roku szkolnym/akademickim 2021/2022 i zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji programu „Rodzina Plus” (lipiec-sierpień 2022r.).

Regulamin ...