© Copyright by „AQUA” S.A.

Wszelkie prawa zastrzeżone

W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej Witryny posiada „AQUA” S.A. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się w niniejszej Witrynie nie mogą być reprodukowane, lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia „AQUA” S.A. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody „AQUA” S.A

Zastrzeżenia prawne

  1. Właścicielem i operatorem niniejszej Witryny internetowej jest „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. 1 Maja 23.
  2. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
  3. „AQUA” S.A dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości. „AQUA” S.A. nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych na Witrynie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje tam umieszczone.
  4. „AQUA” S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do niniejszej Witryny i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się na Witrynie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę.  

Polityka prywatności

„AQUA” S.A. szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników.

Korzystając z Witryny aqua.com.pl użytkownik pozostaje anonimowy. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (adresy IP połączeń) są przez „AQUA” S.A wykorzystywane jedynie w celach technicznych, związanych z administracją witryny.

„AQUA” S.A. nie gromadzi danych osobowych użytkowników niniejszej Witryny, z wyjątkiem danych przesyłanych poprzez formularze zgłoszenia. Informujemy Państwa, że podanie przez Państwa danych osobowych na tych formularzach jest dobrowolne.

Podane przez Państwa Dane będą przetwarzane przez „AQUA” S.A. z siedziba przy ul. 1 Maja 23 , 43-300 Bielsko-Biała jedynie w sprawach, w związku z którymi Państwo te dane nam udostępnili, i będziemy kontaktowali się z Państwem za pośrednictwem niniejszej strony oraz poczty elektronicznej, oraz, jeśli został podany numer telefonu i adres, telefonicznie i listownie.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych i Polityka dotycząca plików cookie na stronach „AQUA” S.A.”

 Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf 437KB)

Informacja o wykorzystywaniu plików cookies i podobnych technologii (pdf 434 KB)